CIOS Logo
 • PhonePhone : 0484 - 2320175
 • MailEmail : cios2k17@gmail.com
      
Logo Logo

National Faculty


 • Dr.Pradeep Ponnose, Vellore
 • Dr.L Thomar, Delhi
 • Dr.Yogish Kamath, Mangalore
 • Dr.Sandeep Guptha, Bangalore
 • Dr.Aashish Arbat, Mumbai
 • Dr.Mohan Kumar, Perinthalmanna
 • Dr.Premkumar, Thrissur
 • Dr.Narayan Hulse, Bangalore
 • Dr.Kailas Viswanth, Trivandrum
 • Dr.Prakash Kotwal, New Delhi
 • Dr.Viswanathan K, Trivandrum
 • Dr.A V Lokesh, Bangalore
 • Dr.Anil Ommen Thomas, Vellore
 • Dr.Deepthi Nandan, Hyderabad
 • Prof.C K Chandrababu, Kochi
 • Dr.Sibin Surendran, Calicut
 • Dr.Mahesh Krishnan, Thrissur
 • Dr.Deepak Joshi, Kohlapur
 • Dr. PS Jaya Prasad, Hyderabad
 • Dr.Pidikitti Prasad, Vijayawada
 • Dr.Sujith Mathew Issac, Kottayam
 • Dr.Faizal Kareem, Perinthalmanna
 • Dr.Bhushan Sabnis, Mumbai
 • Dr.Krishnakumar C V, Thrissur
 • Dr.Anil John, Koothattukulam
 • Dr.Samson Samuel, Thiruvalla
 • Dr.Gopinath P, Calicut
 • Dr.Manoj Haridas, Trivandrum
 • Dr.Srinivasan Rajappa, Chennai
 • Dr.Ashraf, Allaphuzha
 • Dr.Rajesh Simon, Kochi
 • Prof.T S Gopakumar, Calicut
 • Dr.Cheriyan Kovoor, Cochin
 • Dr.Ravi Sahuta, Delhi
 • Dr.Ravikumar, Chennai
 • Dr.Vasudevan, Palakkad
 • Dr.Rajanish R Menon, Calicut
 • Dr.Senthil Kumar, Cochin
 • Dr.Jose Pappanacherry, Kochi
 • Dr.Jijo Jose, Kottayam
 • Dr.Rajeev Rao, Thrissur
 • Dr.Murali Krishnan, Kozhencherry
 • Dr.A.Raviraj, Bangalore


Places to Visit
 • Copyright @ 2017, CIOS. All Rights Reserved.        

 • Designed by : Tedsys